“tARTini” (Turismo culturale all’insegna di Giuseppe Tartini)

Le collezioni digitali dell’Archivio Regionale di Capodistria – Unità di Pirano e della Biblioteca del Conservatorio di Trieste sono state realizzate nell’ambito del progetto Interreg tARTini – Turismo Culturale all’insegna di Giuseppe Tartini

Digitalizacija gradiva iz zbirk Pokrajinskega arhiva Koper, Enote v Piranu in Knjižnice Konservatorija v Trstu je bila izpeljana v sklopu projekta Interreg tARTini – Kulturni Turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija

Partner di progetto/Projektni Partnerji: Comune di Pirano/Občina Piran (Leadpartner), Associazione Comunità degli Italiani di Pirano/Zruženje Skupnost Italijanov Piran, Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste, Festival Ljubljana, CEI (Central European Initiative), Università di Padova

Il progetto

“tARTini” (Turismo culturale all’insegna di Giuseppe Tartini) mira a conservare, sviluppare e promuovere l’eredità culturale del celebre compositore e violinista nato a Pirano nel 1692, che nell’Età dell’Illuminismo fu anche scienziato, tecnologo e didatta di fama e rilievo europeo. Partner italiani e sloveni valorizzano insieme questo patrimonio culturale dell’area di confine realizzando un nuovo percorso di turismo culturale transfrontaliero. www.discovertartini.eu

Povzetek Projekta

“tARTini” (Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija) je namenjen ohranjanju, razvoju in promociji kulturne dedišcine slavnega skladatelja in violinista rojenega v Piranu leta 1692, ki je kot mnogi razsvetljenci bil tudi znanstvenik, tehnolog ter slaven in pomemben mentor na evropski ravni. Njegovo kulturno dedišcino na obmejnem prostoru dodatno plementijo italijanski in slovenski partnerji z ustvarjanjem nove cezmejne kulturne turisticne poti. www.discovertartini.eu